Sponzorovali nás

Na této stránce si můžete prohlédnout naše významné sponzory. Se všemi zde uvedenými firmami byla řádně uzavřena darovací smlouva.

kdy sponzor co použita na
2019 Remarkplast s.r.o. 20000, Kč Pro Tools Rode podcaster

Všem subjektům, které nám poskytly finanční dar, děkujeme. Pokud si chcete prohlédnout jednotlivce, navštivte náš transparentní účet.

Reklama

Vzhledem ke zrakovému postižení jsme zákonem vyloučeni ze systému EET, elektronickou účtenku tedy od nás neobdržíte.