Úvodní strana

Vítejte na webových stránkách studia handicapovaných umělců. V současné době studio funguje v domácích podmínkách na ulici Slezská v Českém Těšíně. Dohromady tvoříme tým tělesně postižených absolventů konzervatoře Jana Deyla, autorů a nadšenců do nejmodernějších technologií. Naším cílem je poskytnout bezplatně zázemí dalším tělesně postiženým autorům, hudebníkům, zpěvákům, zvukařům a dalším a to formou zapsaného spolku. Doufáme, že podpoříte vybudování profesionálního autorského nahrávacího studia, které bude svým vybavením i prostory přístupné všem typům tělesných i smyslových postižení.

Jak přispět

Přispět můžete na nový počítač a to formou oficiální dobročinné sbírky na portále donio.cz. Darovací podmínky, sbírka

Něco málo z historie

Nápad vybudovat studio tehdy ještě pro vlastní potřebu vznikl v roce 2013. V začátcích byl k dispozici jen počítač a nejobyčejnější klaviatura. Postupem času přibyl plně ozvučený keyboard Komplete Kontrol S88 MK2, mixážní pult, náhlavní bezdrátový mikrofon, iPad Pro a záznamové zařízení LS-P4. Počítač však již dosloužil a studio v současnosti funguje pouze ve velmi omezeném režimu. Veškeré vybavení do studia pro handicapované umělce prochází velmi přísným testováním, zejména pak jeho ovladatelnost a hmatatelnost. Všechny prvky, ať už jsou to různá kolečka, páčky či tlačítka, musí být dobře hmatné a manipulovatelné. Tato fakta mohou výrazně navýšit rozpočet potřebný na výbavu celého studia.

Co chceme nabízet

Všem tělesně i smyslově postiženým autorům a interpretům chceme nabídnout nejmodernější a nejpřístupnější technologie, které jim umožní nejen nahrát, ale také vydat vlastní autorská díla. A to vše v bezbarierových prostorách podle Vyhláška č. 398/2009 Sb.
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
.

Co všechno potřebujeme?

Základem pro kvalitní a plynulou práci s asistivními technologiemi, jako je čtečka obrazovky či lupa (a také pro to, aby si na sebe mohlo studio začít vydělávat) je třeba počítač a to buď ve variantě mini, stolní a nebo v přenosné, který zvládne současně běh studiových aplikací společně se všemi dostupnými technologiemi zpřístupnění. Dále je třeba zajistit křišťálově čistý zvuk a to univerzálním mikrofonem a to ve dvou kusech, aby bylo možné pořizovat kromě mono také stereo záznamy. Dále je nutné zajistit si přístupnost funkcí studiových aplikací, které nejsou přístupné z klávesnice pomocí kontroleru. Neopomenutelnou položkou je samozřejmě kvalitní a nezkreslený zvuk. Ten dokáží spolehlivě zajistit poslechové monitory. Také prezentace je důležitá, a proto nesmíme opomenout také webové stránky, kde bude možné provozovat profesionální audio eshop a další služby. Pro usnadnění čtení textů a práci s braillským notovým zápisem je nutné zakoupit zařízení Esytime Évolution. Toto zařízení je jediné svého druhu na světě. Umožňuje jak čtení textů v Braillově písmu, tak také čtení a zápis braillského notového zápisu. Ten následně dokáže převést na digitální formát a vytisknout jej v černo tiskové verzi a právě tímto je toto kombinované zařízení unikátní. Cena zařízení Esytime Évolution, včetně programového vybavení Esysuite je ve Francii, tedy v zemi výrobce 7400€. Asi největší investicí budou samotné prostory. Je třeba zajistit jejich bezbarierovost dle příslušných zákonů o bezbarierovosti a pořízení akustického vybavení, aby i naše nahrávky odpovídaly předpokládané kvalitě.